FORMULAR ADEZIUNE

Activitatea asociaţiei
ioniustin.bilis
Sfat
Posts: 89
Joined: Wed Oct 23, 2013 9:15 pm
Location: Bacău
Contact:

FORMULAR ADEZIUNE

Postby ioniustin.bilis » Fri Nov 15, 2013 1:16 am

ADEZIUNE
la
ASOCIAȚIA MIȘCAREA DACIA


Subsemnatul (a) ……………...………………………………………………………….
domiciliat (ă) în ……………………..…………………. str. ………………………………..., nr. ….., bl. ……., sc. …, et. …, ap. ……, jud./sector…………………………….…………, țara …………………………………… posesor al B.I./C.I. seria …… nr. …………………., telefon …………..……….…………., e-mail ……………...………….……………………., de profesie ………………………………………………………….…………………….. solicit înscrierea în Asociația MIȘCAREA DACIA în calitatea de

o Membru fondator (drept deplin de vot)
sau
o Membru fondator asociat (drept de vot consultativ)

Prin completarea și transmiterea formularului de aderare mă angajez să particip la realizarea obiectivelor propuse de Asociația MIȘCAREA DACIA, să susțin sub toate aspectele activitățile realizate de Asociația MIȘCAREA DACIA și să nu prejudiciez interesele acesteia.

Sunt de acord/nu sunt de acord ca datele mele de identificare și contact să fie utilizate pentru a primi materiale informative sau înștiințări cu privire la activitățile Asociației MIȘCAREA DACIA.Data ……………………… Semnătura …………………………


ioniustin.bilis
Sfat
Posts: 89
Joined: Wed Oct 23, 2013 9:15 pm
Location: Bacău
Contact:

Re: FORMULAR ADEZIUNE

Postby ioniustin.bilis » Wed Jan 29, 2014 4:23 pm

Formularul de adeziune actualizat se găseşte la adresa:

https://www.facebook.com/groups/1413876 ... 253896037/Return to “Asociaţia "Mişcarea Dacia"”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest