MEMBRII

Activitatea asociaţiei
gheorghegiovanni.teava
Sfat
Posts: 350
Joined: Wed Oct 23, 2013 5:40 pm
Contact:

MEMBRII

Postby gheorghegiovanni.teava » Fri Nov 22, 2013 4:45 pm

D-l Bîliş e rugat să treacă membrii în ordinea aproximativă a aderării, dânsul fiind coordonator al acestei acţiuni.

Listele sunt completate pe măsură ce se definitivează detaliile aderării cu fiecare persoană în parte.

Lista membrilor fondatori onorifici:
1. Țeavă Giovanni Gheorghe

Lista membrilor fondatori:
1. Bîliş Ion-Iustin
2. Popa Nelu
3. Cronț Cătălin
4. Cazacu Ghenadie
5. Bîliș Elena
6. Țețu George
7. Paraschiv Marius
8. Moroșanu Gabriel
9. Stremțan Daniel
10. Bamboi Marian Claudiu

Lista membrilor fondatori asociați:
1. Bîrsan Cornel
2. Vnebreaci Ivan
3. Petrescu Mihail Adrian
4. Ciocănel Gheorghe
5. Anghel Mircea-Iulian
6. Iudean Tiberiu Vasile
7. Cucu Viorel
8. Radu Ștefan Gheorghe
9. Ghenea Doina
10. Zaldea Maricel
11. Popa Neculai Irinel

Lista membrilor:
1.

Lista membrilor asociați:
1. Bololoi Niculae


ioniustin.bilis
Sfat
Posts: 89
Joined: Wed Oct 23, 2013 9:15 pm
Location: Bacău
Contact:

Re: MEMBRII

Postby ioniustin.bilis » Tue Dec 03, 2013 2:22 pm

Membrii fondatori au de îndeplinit următoarele obligaţii legale:

- trimitere la adresa de email miscarea.dacia@yahoo.com a unei copii a documentului de identitate;
- Trimitere la sediu a adeziunii în original;
- Trimitere la sediu a certificatului de cazier fiscal în original;
- Trimitere la sediu a declaraţiei pe propria răspundere că nu obţine venituri în România în original (numai cei cu domiciliul în alt stat);
- Semnarea în original a câte 6 exemplare din Procesul-verbal de constituire a asociaţiei, Actul constitutiv şi Statut (putem folosi poştă rapidă pe un traseu itinerant).


ioniustin.bilis
Sfat
Posts: 89
Joined: Wed Oct 23, 2013 9:15 pm
Location: Bacău
Contact:

Re: MEMBRII

Postby ioniustin.bilis » Tue Dec 10, 2013 3:38 pm

Am găsit o persoană competentă care m-a îndrumat şi am găsit rezolvarea corectă a certificatului de cazier fiscal.OG 75/2001 – Organizarea si functionarea cazierului fiscal


Art. 8
(1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie in urmatoarele situatii:
a) la infiintarea societatilor comerciale, a societatilor cooperative si a cooperativelor agricole, de catre asociati, actionari si reprezentantii legali desemnati;
b) la solicitarea inscrierii asociatiilor si fundatiilor in Registrul asociatiilor si fundatiilor de catre asociatii sau membrii fondatori ai acestora;
c) la autorizarea exercitarii unei activitati independente de catre solicitanti;
d) la cesiunea partilor sociale sau a actiunilor de catre noii asociati sau actionari;
e) la numirea de noi reprezentanti legali, precum si la cooptarea de noi asociati sau actionari cu prilejul efectuarii majorarii de capital social de catre noii reprezentanti legali, asociati si actionari.
(11) Obligatia prevazuta la alin. (1) este indeplinita in situatiile prevazute la lit. a), c), d) si e) prin transmiterea, in format electronic, a informatiilor din cazierul fiscal al contribuabililor de Agentia Nationala de Administrare Fiscala Oficiului National al Registrului Comertului, la solicitarea acestuia, in termen de 8 ore. Solicitarea cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii: numele si prenumele/denumirea si codul de identificare fiscala.
(2) Persoanele fizice si juridice straine care nu sunt inregistrate fiscal in Romania si se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) nu au obligatia sa prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficienta declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, dupa caz, din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale.

Art. 9
(1) Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii si numai in scopul in care a fost eliberat.
(2) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face de indata, in prezenta contribuabilului sau a reprezentantului acestuia.
(3) Pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal sau pentru transmiterea electronica a informatiilor din cazierul fiscal se percepe o taxa in suma de 20 lei pentru fiecare persoana.

(4) Taxa prevazuta la alin. (3) se face venit la bugetul de stat si se plateste la unitatile de trezorerie si contabilitate publica sau la Oficiul National al Registrului Comertului, dupa caz.Return to “Asociaţia "Mişcarea Dacia"”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest