×

Mesaj

Failed loading XML... attributes construct error Couldn't find end of Start Tag rss line 1 Extra content at the end of the document

BUN VENIT PE PORTALUL MIŞCAREA DACIA!

  Tuturor acelora care doresc să se IMPLICE, le cerem să participe la ACTIVITĂŢILE DE PE PORTAL, INFORMÂNDU-SE CONTINUU.
  De asemenea, tuturor acelora care sunt mai puţin familiarizaţi cu INTERNETUL, le sugerăm să se instruiască, deoarece majoritatea activităţii MIŞCĂRII DACIA, este conceput să se desfăşoare în acest ambient şi nu în modalităţile „standard” ale actualelor partide!
  Pentru logare, deci pentru A PARTICIPA ACTIV şi pentru A VEDEA CEEA CE ALŢII NU VĂD, folosiţi butonul albastru din dreapta : „f Connect using Facebook” dacă aveţi un cont Facebook, iar dacă nu, deschideţi un cont cu procedura standard

  Începând de azi, "Mişcarea Dacia" face un "salt calitativ" pentru INTRAREA ÎN LUPTA POLITICĂ !
  Apariţia acestui Portal, este strâns legată de alte iniţiative importante, precum : înscrierea la OSIM, constituirea unei asociaţii, editarea unei reviste, lărgirea Sfatului MIŞCĂRII DACIA, dotarea portalului cu o platformă liquid-feedback, scrierea unei cărţi-manifest şi în final, LEGALIZAREA ca forţă politică, toate, conform PRINCIPIILOR şi OBIECTIVELOR, deja "bătute în cuie". Asta înseamnă, că LINIA IDEOLOGICĂ este definitivată în mare parte, fiind noi activi încă din 2009. Modificările ulterioare, sunt totuşi posibile în urma DEZBATERILOR MEMBRILOR şi a apariţiei unor SITUAŢII CONJUNCTURALE NOI în viitor.
  Deci, deocamdată, cine vine în MIŞCAREA DACIA, ACCEPTĂ ÎN GENERAL PRINCIPIILE AŞA CUM SUNT, chiar dacă are şi alte IDEI, pe care va avea oportunitatea să le prezinte, în locurile predispuse.


  Toate aceste acţiuni se vor realiza prin VOLUNTARIAT, nefiind contemplate alte DREPTURI DE AUTOR, în afara aceluia al MIŞCĂRII DACIA!
  Deci, cine va contribui în orice fel la realizarea lor, nu va avea nicio "întoarcere materială", în afara respectului cuvenit! Inclusiv acest portal, este realizat FĂRĂ SPONSORIZĂRI EXTERNE, ci doar din contribuţia voluntară a unora dintre membrii. 
  Principiul nostru de bază al CONDUCERII COLECTIVE, elimină protagonismul cuiva, singurul LEADERSHIP fiind acela al SFATULUI MIŞCĂRII DACIA, care se va consulta şi va decide TACTICA ŞI STRATEGIA mişcării. Oricine doreşte să contribuie efectiv la acţiunile SFATULUI şi consideră că are COMPETENŢELE necesare, se poate adresa unuia din membrii acestuia, pentru a fi inclus! Bineînţeles, dacă acceptă în principiu IDEILE noastre!

  SFATUL MIŞCĂRII DACIA, este singurul for care poate modifica aceste PRINCIPII ŞI OBIECTIVE, în urma unor DEZBATERI INTERNE, publicizate inclusiv în grupul Facebook "Mişcarea Virtuală Dacia" şi aplicate pe o viitoare PLATFORMĂ LIQUID FEEDBACK.

   Relaţia mediatică a SFATULUI cu "exteriorul", este încredinţată PURTĂTORILOR DE CUVÂNT ai acestuia, care în momentul actual, sunt trei: Ţeavă Gheorghe Giovanni, Bîliş Ion-Iustin şi Andrei A, Andrei. Dacă alţi membrii ai Sfatului doresc să facă ÎN CUNOŞTINŢĂ DE CAUZĂ această activitate de PURTĂTOR DE CUVÂNT, ceilalţi membrii se vor exprima prin vot, în locurile predispuse. Deja sunt în analiza Sfatului câţiva candidaţi pentru Basarabia, care vor trebui să se prezinte la consultări cu membrii acestuia, pentru confirmare.

  ATENŢIE!!! Nimeni nu poate vorbi în numele Mişcării Dacia, în afara PURTĂTORILOR DE CUVÂNT! Nu este un drept exclusiv determinat de PROTAGONISM, ci de DISCIPLINA STATUTARĂ, COERENŢA CU PRINCIPIILE ŞI OBIECTIVELE MIŞCĂRII DACIA, precum şi de VIGILENŢA în a ne feri de DETURNĂRI ŞI DENATURĂRI !

  SCOPUL STRATEGIC al MIŞCĂRII DACIA este GUVERNAREA!

  În acest context, nu excludem colaborarea cu alte forţe politice, dar aceasta se va face, în cazul că NU vom avea o MAJORITATE REPREZENTATIVĂ ÎN PARLAMENT, exclusiv pe baza unui PROGRAM ÎMPĂRTĂŞIT şi nicidecum pe baza unui SPRIJIN NECONDIŢIONAT.
  Asta, deoarece IDEILE noastre sunt INEDITE, neavând deocamdată "cu cine" face o INTEGRARE IDEOLOGICĂ. Vom fi deschişi deci, unei COLABORĂRI POLITICE, mulţumindu-ne să aplicăm chiar şi parţial, OBIECTIVE de-ale noastre, fără a susţine însă, OBIECTIVE INCOMPATIBILE cu cele ale noastre! Este ceea ce se cheamă în politică SPRIJIN EXTERN CONDIŢIONAT, menit să asigure GUVERNABILITATEA ŢĂRII!
  Trebuie să se înţeleagă bine, că GUVERNAREA nu este "joacă de copii", ci implică COMPETENŢĂ, pe care încă trebuie s-o "achiziţionăm" şi să continuăm s-o facem perpetuu ! Cu atât mai mult, cu cât noi dorim să DEMOLĂM actualul SISTEM, cu a sa veche PARADIGMĂ. În acest context, trebuie să fim VIGILENŢI şi "să nu călcăm strâmb", deoarece SISTEMUL este mai puternic decât îşi imaginează mulţi "protestatari", cu atât mai mult, cu cât "are cuţitul între coaste"!
   O să procedăm deci, fără să ne grăbim, profitând de CONJUNCTURI, pentru a evita orice COMPROMITERE a mişcării. Nimeni nu trebuie să "aprindă focuri de paie" din motive lesne de înţeles. Există "partiduleţe de o zi", există asociaţii care vând filmuleţe şi tricouri, există reţele sociale unde activitatea principală este JOCUL şi lansarea de MESAJE POPULISTE ş.a.m.d. NOI NU SUNTEM AŞA CEVA ! Pentru ca cineva să ne ÎNŢELEAGĂ şi să se poată conta pe el, TREBUIE SĂ IASĂ DIN ACTUALA LOGICĂ POLITICĂ! NOI PROIECTĂM O NOUĂ PARADIGMĂ, în care PROFITUL, MERCANTILISMUL, VIOLENŢA DE ORICE FEL, INTERESUL PROPRIU SAU DE GRUP, POPULISMUL, GLOBALIZAREA, CONSUMERISMUL etc. NU AU CE CĂUTA !
  Începând din acest moment, trebuie să atragem alături de noi inclusiv MINORITĂŢILE, deoarece aşa dictează PRINCIPIILE noastre! Noi ne numim MIŞCAREA DACIA, pentru că nimeni nu poate contesta că aşa se chema odată acest teritoriu pe vremea când eram RESPECTAŢI şi chiar TEMUŢI şi pentru că nimănui nu-i este permis să conteste CONTINUITATEA POPORULUI NOSTRU ÎN ACEST AREAL!
  Noi nu suntem MIŞCAREA DACILOR! Cine se crede dac 100% e dus cu pluta! Se poate spune doar că MAJORITATEA ROMÂNILOR SUNT ÎN PRINCIPAL, MOŞTENITORII GENETICI AI TRACO-CARPO-GETO-DACILOR, dar asta nu înseamnă că alţii au "drepturi limitate"! Ceea ce garantăm noi în PRINCIPII, este REPREZENTARE PROPORŢIONALĂ ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR NAŢIONALE. Aceste PROBLEME, pot fi rezolvate TRAINIC, numai pe BAZELE SĂNĂTOASE ALE UNEI UNIUNI NAŢIONALE, INDIFERENT DE ETNIE.
  LIMBAJUL NOSTRU POLITIC nu va avea elemente de POPULISM, ci vom numi şi combate actualele concepturi de DEMOCRAŢIE, LIBERTATE, REPREZENTATIVITATE etc. toate "golite de conţinut" azi!
  IPOCRIZIA SISTEMULUI, noi o vom denunţa fără ocolişuri! Vom pune "pe masă" ADEVĂRATELE PROBLEME ale omenirii: SUPRAPOPULAŢIA, EPUIZABILITATEA RESURSELOR, CONTAMINAREA AMBIENTULUI, IMORALITATEA ŞI INECHITATEA SISTEMULUI ACTUAL, LIPSA ADEVĂRATELOR VALORI, DEZVOLTAREA NESUSTENABILĂ, LIPSA DE RESPECT PENTRU NATURĂ ŞI LEGILE SALE etc. şi vom oferi SOLUŢII pentru TOATE DEODATĂ, ci nu PARŢIAL!
  Numai astfel, vom găsi SOLUŢII VALABILE pentru ACTUALA CRIZĂ SISTEMICĂ!
  Pe plan internaţional, dorim O NOUĂ POLITICĂ REGIONALĂ pentru a crea o FORŢĂ INTERMEDIARĂ EST-VEST, capabilă să frâneze actualul curs de ÎMPĂRŢIRE A ZONELOR DE INFLUENŢĂ, care dăunează nouă şi celor din preajma noastră.
   Vom milita pentru REUNIREA CELOR DOUĂ STATE ROMÂNEŞTI, nu prin ACTE DE FORŢĂ UNILATERALE, ci prin MUNCĂ DE CONVINGERE a populaţiilor respective, indiferent de naţionalitate. Implementarea unei NOI PARADIGME SOCIO-ECONOMICE, ar da "o gură de oxigen" imensă acestui SCOP! Tot în această direcţie a REUNIFICĂRII, un rol important îl va avea DESCHIDEREA UNUI DIALOG CU RUSIA şi cu UNIUNEA EUROPEANĂ, fără "înţelegerea" acestora, nefiind posibil FĂRĂ TRAUME acest proces.
  Tot la capitolul POLITICĂ EXTERNĂ, vom pune un accent puternic pe ASIGURAREA UNOR DREPTURI FUNDAMENTALE PENTRU PĂSTRAREA IDENTITĂŢII NAŢIONALE , ROMÂNILOR DIN JURUL ROMÂNIEI. În cadrul NOII POLITICI REGIONALE, avem ca prioritate, UNIFORMIZAREA DE COMUN ACORD CU ŢĂRILE VECINE, A DREPTURILOR MINORITĂŢILOR NAŢIONALE. Numai astfel se poate dezamorsa BOMBA ETNICĂ din arealul carpato-balcanic.
  "FIRUL ROŞU" al strategiei internaţionale în viziunea noastră, trebuie să fie PRIETENIA, ÎNŢELEGEREA ŞI CHIAR "NOI FORME DE INTEGRARE" CU TĂRILE DIN PREAJMĂ, pentrun a asigura MENŢINEREA IDENTITĂŢII NOASTRE NAŢIONALE.

  SCOPUL NOSTRU STRATEGIC, poate fi definit în puţine cuvinte: dorim IMPLEMENTAREA UNUI NOU MOD DE VIAŢĂ, bazându-ne pe ATACAREA CAUZELOR, ci nu a EFECTELOR, cum este indusă Lumea de către GUVERNAREA MONDIALĂ.
  Acest SCOP, trebuie să-l urmărim folosind ACTUALELE MIJLOACE PE CARE LE AVEM LA DISPOZIŢIE, astfel justificându-se iniţiativele actuale.
  A proiecta şi implementa O NOUĂ LUME, este un proces îndelungat (deja lucrăm de 7 ani!) şi presupune o TEMEINICĂ INFORMARE DIN MATERIALELE NOASTRE.
  Treptat, acest Portal va îngloba DETALIERI ale PRINCIPIILOR şi OBIECTIVELOR noastre, a căror CUNOAŞTERE, este condiţie de căpătâi pentru orice DEZBATERE.

  REPETĂM!
  SISTEMUL e încă puternic şi chiar periculos fiind "în corzi", iar combaterea sa, chiar şi aşa PAŞNICĂ cum o promovăm noi, necesită INTELIGENŢĂ şi COMPETENŢĂ!
  MIŞCAREA DACIA îşi cunoaşte adversarul şi caută să-i anihileze "armele", dar asta presupune o importantă CREŞTERE VALORICĂ ŞI NUMERICĂ, motiv pentru care suntem pe aici!

  Bună INFORMARE tuturor! 

« termeni si conditii »
« politica de confidentialitate si protectie a datelor cu caracter personal »
Acest site este inregistrat la ANSPDCP prin notificarea cu numarul 0001923.
Copyright © 2013-2015 www.miscareadacia.ro